Ο τραυματισμός και η επιρροή αυτού σε μας.

Το αθλητικό ατύχημα

 συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια τής μεγίστης απόδοσης του ανθρώπινου οργανισμού.Τις περισσότερες φορές τραυματίζεται εμφανώς το μυο-σκελετικό σύστημα, αλλά επηρεάζεται ταυτόχρονα σε άλλοτε άλλο βαθμό και ο ψυχολογικός κόσμος του τραυματιζόμενου.

Σε όλους όσους ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με τον αθλητισμό τους έχει συμβεί κάποιος τραυματισμός,μικρός ή μεγάλος.Η αντιμετώπιση των διαφόρων τραυματισμών μεγάλων ή μικρών ξεκινά αρχικά από μέσα μας.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας πτοήσει ένας τραυματισμός.Εάν ο τραυματισμός είναι μικρός τότε η παγοθεραπεία ή η εντριβή με θερμαντική αλοιφή είναι το κατάλληλο.Αντίθετα όμως αν ο τραυματισμός είναι μεγάλος η καλύτερη λύση είναι η άμεση συμβουλή κάποιου ειδικού (αναλόγως τον τραυματισμό).Ένας τραυματισμός όπως προείπαμε δεν θα πρέπει να μας βγάλει από τους στόχους μας.

Η καλύτερη ψυχολογική αντιμετώπιση οποιουδήποτε τραυματισμού είναι να τον αντιμετωπίσουμε ως ένα απλό εμπόδιο το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε για να φτάσουμε στον στόχο μας για τον οποίο έχουμε κουραστεί τόσο για να φέρουμε εις πέρας.