Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

2η θέση στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος.