Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

1η θέση στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος.