Διασυλλογικο Πρωταθλημα

1η θέση στο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος.