Δίπλωμα

Δίπλωμα 1ης θέσης στο ανοιχτό Πανελλήνιο πρωτάθλημα Tae Kwon Do.