Δίπλωμα

Δίπλωμα 1ης θέσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην κατηγορία +78 κιλά εφήβων.
Με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα έγινε και η ένταξη
στην Εθνική Ομάδα TaeKwonDo.