Διεθνές Πρωτάθλημα

3η θέση στο Διεθνές πρωτάθλημα στη Γερμανία.