Βράβευση

Βράβευση από τον Δήμαρχο Αγρινίου για τις επιτυχίες μου το έτος 2011.